منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10356 | کل بازدید : 1548689 
يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣
لیست آزمونهای نرم افزاری
 

 

1

 

  نرم افزار MMPI 71                15  نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس                       

 

2

 

نرم افزار MMPI  566   16 نرم افزار آزمون GHQ سلامت عمومی

 

3

 

نرم افزار MMPS   17 نرم افزار سنجش خلاقیت تورنس

 

4

 

نرم افزار SCL-90   18 نرم افزار CPI پرسشنامه کالیفرنیا 480

 

5

 

نرم افزار هوشی هیجانی باران   19 نرم افزار شخصیتی نئو NEOPI-R 240

 

6

 

نرم افزار هوشی کتل   20 نرم افزار شخصیتی نئو NEOPI-R 60

 

7

 

نرم افزار آزمون 16 عامل كتل   21  نرم افزار سازگاری ازدواج فرم الف و ب

 

8

 

نرم افزار افسردگی بک   22  نرم افزار رغبت سنج تحصیل شغلی

 

9

 

نرم افزار آیزنگ بزرگسالان   23  نرم افزار سنخ نما مایرز - بریگز MBTA

 

10

 

نرم افزار آیزنگ نوجوانان   24  نرم افزار رضایت شغلی JDI

 

11

 

نرم افزار هوشی ریون بزرگسالان   25  نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش

 

12

 

نرم افزار ریون کودکان رنگی   26  نرم افزار استرس شغلی HSE

 

13

 

نرم افزار آزمون سازگاری بل   27  نرم افزار MMPI 370

 

14

 

 

نرم افزار آزمون MCMI III،میلون 3