منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 23064 | کل بازدید : 1542768 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٤٠٣
دكتر بهروز دولتشاهي
 

طلاعات شخصي:

بهروز دولتشاهي متولد 1346 متاهل داراي دو فرزند- ساكن تهران

 

سوابق تحصيلي:

- دكتري روانشناسي باليني از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي سال 1383

- فوق ليسانس روانشناسي باليني از انستيتو روانپزشكي تهران 1376

- ليسانس روانشناسي باليني از دانشگاه فردوسي مشهد سال 1368

 

كارگاه آموزشي:

- كارگاه آموزشي دوسا پروفسور ناروسه از ژاپن

- كارگاه آموزشي درمان روانشناختي EMDR  دكتر اويسي از كانادا

- كارگاه آموزشي نوروپسيكولوژي پروفسور زندي

 

مقالات و تاليف:

- تهيه مجموعه آزمون سرند روانشناختي بيماران آسيب مغزي " انديشه و رفتار" سال سوم شماره 4- 1376

- رابطه بكارگيري مقابله اي مذهبي و سلامت رواني دانشجويان ،فصلنامه حوزه دانشگاه زمستان 1376

-  نوروپسيكولوژي وسواس ، مجله تازه هاي علوم اعصاب تابستان 1382

-  پلاسيستمي مغز و رفتار، مجله تازه هاي علوم و اعصاب

-  مقايسه الگوي اضمحلال شناختي بيماران اسكيزوفرنيك و مبتلايان به اختلال خلقي ، مجموعه مقالات دومين كنگره انجمن روانشناسي ايران ارديبهشت 1385

- بررسي نقش زيارت ديني در سلامت رواني ، مجله نقد و نظر، سال دهم شماره اول و دوم تابستان 1384

- بررسي مقابله هاي ديني در افراد معتاد غير معتاد " مجله نقد و نظر" سال دهم شماره اول و دوم تاسيسات 1384

- مقابله مذهبي و بهداشت رواني ، " مجله معنا" ويژه نامه روانشناسي و دين سال اول شماره دوم

- تعيين اثر  بخشي نوروفيدبك بر عملكرد هوشي كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي بر نقص توجه ، فصلنامه توانبخشي دوره هشتم ، 1386

- نقش تازه جويي و هيجان خواهي در سوء مصرف و وابستگي مواد شبه افيوني فصلنامه توانبخشي دوره هشتم ،1386

- دلايل تجويز درمان با تشنج الكتريكي در مركز روانپزشكي رازي- فصلنامه توانبخشي دوره هشتم 1386

- مقايسه انگ بيماري رواني در خانواده هاي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلال افسردگي عمده بدون

- خصايص روانپريشي فصلنامه توابخشي دوره هشتم ،1386

-  مقايسه تاثيرريسپريدون با هالوپريدون بر نشانه هاي عمومي اسكيزوفرنيا ، فصلنامه توانبخشي دوره هشتم 1386

-  پلاستيسيتي مغز و رفتار و اكتساب ، مجله تازه هاي علوم اعصاب شماره 16 بهار1386

 

پژوهش و تحقيق:

- تهيه مجموعه آزمون سرند شناختي بيماران آسيب مغزي

-  نقش توانبخشي شناختي در كاهش علائم منفي و نقايص شناختي بيماران اسكيزوفرنيك

- بررسي سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در سال تحصيلي 77-1376

- رابطه افسردگي و عملكرد تحصيلي فرزندان شهيد در شهرستان زاهدان 80-1379

- مقايسه الگوي اضمحلال شناختي بيماران اسكيزوفرنيك و اختلالات خلقي 1383

- بررسي اعتماد به نفس و افسردگي در افراد تالاسميك 18-10 ساله شهر زاهدان 1380

- شناسايي منابع استيگما والدين كودكان مبتلا به سندرم داون 1386

- توانبخشي حافظه بيماران مبتلا به دمانس آلزايمر 1386

- شناسايي تصوير ذهني شركت ايران خودرو در بين مخاطبان 1386

- شناسايي منابع استرس و علايم و نشانه هاي استرس مديران شركت توانير 1385

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس و سمينارها:

1- ميزان اعتماد به نفس و تصوير ذهني از بدن زنان نابارور و سمپوزيوم جنبه هاي روانشناختي ناباروري پژوهشكده ابن سينا 1380

2- سازگاري روانشناختي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و استراتژيهاي مقابله اي ، سمينار بين المللي عوارض تالاسمي در نوجوانان انجمن هماتولوژي و انگولوژي كودكان1381

3-بررسي خودپنداره و افسردگي در افراد تالاسميك 81-15 ساله شهر زاهدان 1380 سمينار بين المللي عوارض تالاسمي

4-بررسي نقش زيارت در سلامت رواني افراد اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان 1380

5-آموزش ايمن سازي در برابر استرس در سلامت رواني دانشجويان دومين كنگره روانشناسي باليني ايران 1381

6-رابطه بين افسردگي و عملكرد تحصيلي در فرزندان شهيد شهر زاهدان- چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني و اختلالات رفتاري كودكان زنجان 1379

7-بررسي رابطه بين بكارگيري مقابله اي مذهبي در افراد معتاد و غير معتاد همايش نقش دين و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ايران 1376

8-عوامل استرس زا راهبردهاي مقابله و سلامت رواني افراد نابارور- چهارمين كنگره سراسري استرس 28-25 خرداد ماه 1378

9-عوامل استرس زا راهبردهاي مقابله و سلامت رواني افراد نابارور- چهارمين كنگره سراسري استرس 28-25 خرداد ماه 1378

10- تهيه مجموعه سرند شناختي بيماران آسيب مغزي- پنجمين كنگره روانپزشكي روانشناسي در ايران - شهيد بهشتي 1378  

11- راهبردهاي درماني سوء مصرف نيكوتين با تاكيد بر روشهاي جامعه نگر- اولين كنگره سراسري راهكارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد 1378 زاهدان

12- بررسي رابطه هيجان خواهي و ويژگيهاي شخصيتي در افراد مبتلا به سوء مصرف نيكوتين دومين كنگره سراسري راهكارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد 1378 زهدان

13- ارزيابي پژوهشهاي ايراني در حوزه دين و سلامت رواني - دومين كنگره بين المللي رواندرماني آسيا دانشگاه علوم بهزيستي و تونابخشي 1383 

14- دلالتهاي درمان با الكتروشوك در مركز آموزشي- درماني روانپزشكي رازي- كنگره انجمن روانپزشكي تهران سال 1385

16- رويكردي ارزيابي نوروپسيكولوژيك اولين كنگره ميان رشته اي روشهاي پژوهش در علوم اعصاب ارديبهشت 1386

17- آماده سازي و تهيه پرسشنامه مقابله مذهبي در بيماران بستري كنگره بين المللي نقش دين در بهداشت روان ارديبهشت 1386 

18- نقايص شناختي بيماران مبتلا به اسكيزوفرني و اختلال خلقي دومين كنگره روانشناسي انجمن روانشناسي ايران بهار 1385 

19- مقايسه دامنه امواج مغزي بيماران اسكيزوفرنيك  و دو قطبي اولين كنگره روشهاي پژوهشي در علوم اعصاب ارديبهشت 1386

 

سوابق تدريس در در دوره هاي كارشناس- كارشناسي ارشد-دكتري:

دوره كارشناسي:

- روانشناسي عمومي ، بهداشت رواني ، روانشناسي يادگيري ، روانشناسي معلولين (رشته هاي پرستاري ، مامائي، فيزيوتراپي و پزشكي)

 

دوره كارشناسي ارشد:

- روانشناسي باليني

- مصاحبه تشخيصي

- نوروپسيكولوژي

- آزمونهاي عيني و فرافكن

- آسيب شناسي رواني پيشرفته

- روانشناسي رشد پيشرفته

- گروه درماني

- رفتار درماني

- روانشناسي مرضي

- روش تحقيق و آمار در روانشناسي باليني

- كار آموزي باليني ارزيابي ارزيابي و تشخيص

 

 

 دوره دكتري روانشناسي باليني:

- مسائل جديد بهداشت رواني و روانشناسي سلامت

- درمانهاي رفتاري- شناختي

-  ارزيابي و تشخيص

- نوروپسيكولوژي

- روان سنجشي ( دوره دستياري روانپزشكي)

- كارورزي و كارآموزشي باليني ( رواندرماني و ارزيابي و تشخيص)

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه تحصيلي:

مشاوره:

- 16 پايان نامه دوره دستياري روانپزشكي

- 6 پايان نامه دوره دكتري روانشناسي باليني

- 23 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

- 5 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مشاوره

- 7 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

 

راهنمايي :

-  5 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

-  3 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

-  4 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مشاوره

 

فعاليت اجرايي:

- عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي ايران از سال 1385 تا كنون

- عضو هيئت تحريريه مجله روانشناسي معاصر

- مشاور تحقيقاتي شركت تحقيقات اشاره درحال حاضر

- مشاور منابع انساني بانك مسكن- در حال حاضر

- مشاوره منابع انساني توانير (1383 تا 1385)   

- عضو كميته انتشارات هيئت داوران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- عضو كميته علوم اعصاب دانشگاه

- عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي