منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10944 | کل بازدید : 1542743 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٤٠٣
دکتر فرهاد طارمیان
 

مشخصات فردی:‌

 

نام: فرهاد نام خانوادگی: طارميان تاريخ تولد: 1344 وضعيت تا هل: متأهل

آدرس: تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. گروه روانشناسی بالینی.

 

سوابق آموزشی:

 

الف مدارك تحصيلی:

1 دكترای روانشناسی بالينی، دانشگاه علوم بهزيستی وتوان بخشی، تاریخ اخذ مدرک آذرماه، 1383. موضوع رساله دكتری: بررسی عوامل پیش‌بینی روانی/اجتماعی مصرف مواد مخدر در نوجوانان ايرانی.

2 كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، انستيتو روان‌پزشکی تهران، كسب رتبه ممتاز، تاريخ اخذ مدرك، 1372.

3 كارشناسی روانشناسی كودكان استثنايی، دانشگاه شهيد بهشتی، تاريخ اخذ مدرك 1366.

 

ب دوره‌های تخصصی:

1 دوره تخصصی كاهش تقاضای مصرف مواد (drug demand reduction) از دانشگاه لندن، بيمارستان سنت جورج، كشور انگلستان، سال، 2001.

2 دوره فوق تخصصی (فلوشيپ) «رفتارهای اعتياد آميز»‌ (addictive behaviors) از دانشگاه لندن، بيمارستان سنت جورج، كشور انگلستان، سال 2002.

3- شرکت در کارگاه پنج‌روزهobjective oriented project planning 23 تا 27 آوریل 2000، UNDCP

4- شرکت در اولین کارگاه شیوع شناسی و پیشگیری از اعتیاد. 9 و 10 اکتبر 2008. دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه لندن.

3- شركت در كارگاه آموزشي نوروفيدبك (neurofeedback)16 و 17 جولاي 2012

4- شركت در كارگاه تحريك مغزي برون جمجمه‌ای (tDCS). 19 اكتبر 2012

5- شرکت در کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته (advanced neurofeedback)

6- شرکت در کارگاه آموزشی QEEG. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 1392

7- Certificate of completion of Quantitative electroencephalography course. Parand center for human enhancement. 13-15 Jan. 2015

 

8- Certificate of completion of Transcranial Magnetic Stimulation(TMS). 26.Feb. 2016. University of social welfare and rehabilitation sciences.

 

سوابق شغلی:

 

1 استادیار دانشگاه علوم پزشكی زنجان از سال 1373.

2- مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 لغایت خرداد 95

3- معاون آموزشي مركز درماني آموزشي دكتر بهشتي از سال 1391 لغایت 1394

3 عضو كميته علمی/ تخصصی پيشگيری از سوءمصرف مواد وزارت بهداشت ‏، درمان و آموزش پزشكی، اداره پيشگيری ودرمان سوء‌مصرف مواد.

4- عضو کمیته تخصصی پیشگیری از مصرف مواد دفتر مرکزی مشاوره وزرت علوم.

5 روانشناس بخش اعصاب و روان بيمارستان شهيد بهشتی، شهر زنجان.

6 - روانشناس مركز مشاوره دانشجويی زنجان، 77-1376

7 روانشناس مركز مشاوره كودك و نوجوان اداره آموزش‌وپرورش شهر زنجان، 1377.1375

8 عضو شورای تحقيقات اداره آموزش‌وپرورش شهر زنجان، 1377- 1375

9 مشاور و کارشناس دفتر پيشگيری از سوءمصرف مواد وزارت آموزش‌وپرورش، 1379 1376.

10- عضو انجمن روانشناسی بالينی ايران ازسال 1379.

11- عضو انجمن روانشناسي ايران از بدو تأسیس.

 

تألیفات:

 

1-         كتاب راهبرد جوامع مراقب: نگاهی نو به پيشگيری از سوءمصرف مواد و آسیب‌های اجتماعی، انتشارات تربيت، 1382(کسب رتبه دوم در چهارمین دوره انتخاب آثار مکتوب درزمینهٔ مواد مخدر و اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر).

2-         سوءمصرف مواد در نوجوانان؛ مفاهيم، نظریه‌ها و پيشگيری، انتشارات تربيت، 1378.

3-         آموزش مهارت‌های زندگی؛ راهنمای معلم و كتاب كاردانش آموزان، انتشارات تربيت، 1378.

4-         آموزش مهارت‌های زندگی؛ ويژه دانش آموزان سال دوم راهنمايی. راهنمای معلم و کتاب کار دانش‌آموز با تأکید بر پيشگيری از مصرف مواد. انتشارات تربيت، 1380.

5-         مؤلف دو فصل از کتاب واقعیت‌ها و نظر‌گاه‌ها درزمینهٔ مواد مخدر؛ دفتر پيشگيری از سوءمصرف مواد مخدر. وزارت آموزش‌وپرورش، انتشارات تربيت، 1381.

6-         حقایقی درباره زندگی سالم و به‌دوراز مواد (نکات عملی). انتشارات مرکز مشاوره دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1389

7-     حقایقی درباره زندگی سالم و به‌دوراز مواد (نکات عملی). زمستان 1392. چاپ ششم. دفتر مرکزی مشاوره و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران. معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت علوم. سازمان بهزيستي كشور.

8-      حقایقی درباره زندگی سالم و به‌دوراز مواد (نکات عملی). تابستان 1390. چاپ چهارم. دفتر مرکزی مشاوره و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران. معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت علوم

9-     پیشگیری اولیه از اعتیاد (مجموعه مقالات منتخب 30 کنگره استانی). نویسنده فصل وضعیت مصرف مواد در دانشگاه‌های ایران... صفحه 173. چاپ 1390. ستاد مبارزه با مواد مخدر و مركز مشاوره دانشجویی وزارت علوم.

10-   سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد. همکار در تدوین طرح. 1390. ریاست جمهوری. ستاد مبارزه با مواد مخدر.

11-   تدوین برخی فصول کتاب دوره «مقدماتی پیشگیری اولیه از اعتیاد». ویژه تربیت کادر متخصص. شهریور 1390. معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم و ستاد مبارزه با مواد مخدر.

12 - تدوین برخی فصول کتاب دوره «میانی پیشگیری اولیه از اعتیاد». ویژه تربیت کادر متخصص. شهریور 1390. معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم و ستاد مبارزه با مواد مخدر.

 

مقالات علمي

 

1 سوءمصرف مواد مخدر در محیط‌های دانشجويی و روش‌های پيشگيری از آن. نشريه پيام مشاور، وزارت علوم تحقيقات و فناوری،1383

2- کنترل محیطی؛ روشی مناسب در پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه‌ها. نشریه پیام مشاور دانشگاه علم و صنعت، اسفند، 1384

3- روش‌های پیشگیری از سوءمصرف مواد در کودکان و نوجوانان. فصلنامه اعتیاد پژوهی. نشریه ستاد مبارزه با مواد مخدر. سال دوم، شماره ششم؛ بهار. 1383

4 نقش واثرتحقيقات اپيدميولوژيك در پیشگیری از مصرف مواد، ماهنامه ژرفای تربيت. نشريه دفتر پيشگيری از سوءمصرف مواد وزارت آموزش‌وپرورش، شماره 6، 1378.

5 مهارت‌های زندگی: تعاريف و مفاهيم نظری، ماهنامه ژرفای تربيت، شماره 2، 1378.

6 بله به زندگی، خير به مواد، ژرفای تربيت شماره 2، 1378.

7 كاربرد پرسشنامه‌های خود سنجی در بررسی الگو و شيوع مصرف مواد مخدر دردانش آموزان دبيرستانی، قسمت اول، ماهنامه ژرفای تربيت، شماره ويژه، 1378.

8 كاربرد پرسشنامه‌های خود سنجی در بررسی الگو و شيوع مصرف مواد مخدر دردانش آموزان دبيرستانی، قسمت دوم، ماهنامه ژرفای تربيت شماره 10، 1380.

9 رويكرد رفتاری در مصاحبه بالينی باكودكان، نشريه علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان، شماره 15.

10 اختلالات توجه دراسكيزوفرنيا، نشريه پژوهش‌های روانشناختی، 1374.

11- شیوع شناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، زمستان 1386، 342-335

12- اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی به‌منظور پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره راهنمایی، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 16، شماره 65، زمستان 1387، صفحات 77 تا 88

13- نگرش دانشجویان و کارمندان به نقش جنسیتی در بعد برابر خواهی در شهر زنجان سال 1387. مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 17، شماره 66، بهار 1388، صفحات 71 تا 78

14- تمايز دو سازه كنترلي: كاربردي از نظريه رفتار برنامه‌ریزی‌شده براي پرهيز از سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان. افق دانش. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد. دوره 15. شماره 3. پاييز سال 1388.

15- تأثیر مداخله آموزشی نظریه محور در پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان. فصلنامه پایش. سال دهم، شماره اول، زمستان 1389

16- توسعه نظریه عمل منطقی با سازه خودکارآمدی و مقایسه برازش و پیش‌بینی کنندگی آن با نسخه اولیه این نظریه با روش تحلیل مسیر برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان. مجله پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1389، صفحات 45 تا 54

17- مقایسه نگرش به نقش جنسیتی و رابطه آن با رضایت از زندگی در کارمندان. نشريه مطالعات روانشناختی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا. دوره 7، شماره 1، بهار 1390

18- بررسی عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44. بهار 91.

19- مقایسه تأثیر سازه‌های خودکارآمدی و کنترل رفتاری درک شده بر نظریه عمل منطقی در خصوص پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر با روش تحلیل مسیر. فصلنامه پايش. سال يازدهم. شماره دوم. بهار 1391.

20- عوامل پیش‌بین رواني / اجتماعي مصرف مواد در نوجوانان. مجله علمي پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشكي. زنجان، خرداد و تير، 1392

21- شيوع مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه‌های علوم پزشكي شهر تهران. فصلنامه اعتياد پ‍‍ژوهي. سال هفتم. شماره 28. زمستان 92.

22- نوروفيدبك: مفاهيم و واقعیت‌ها. بيست و دومين خبرنامه الكترونيكي انجمن روانشناسي ايران. زمستان 1391.

23- تغيير و تحولات صورت گرفته در ويرايش پنجم راهنماي تشخيصي و آماري بیماری‌های رواني. بيست و چهارمين خبرنامه الكترونيكي انجمن روانشناسي ايران. تابستان 1392.

25- کاربست نظریه عمل منطقی در پیشگیری از مصرف مواد. فصلنامه بالینی طب اعتیاد. شماره دهم و یازدهم. پاییز و زمستان 1394

 

1-Are perceived behavioral control and self-efficacy distinct construct? European Journal of scientific Research. Vol. 30. No.1 (2009), pp. 146-152

2-The relationship among classroom community, attitude toward parents, anxiety disorders and depression with adolescent suicide probability. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 520–525

3- Smoking status in Iranian male adolescents: A cross-sectional study and

a meta-analysis. Addictive Behaviors 38 (2013) 22142218

 

شرکت در سمینارها  به‌عنوان سخنران:

 

1 مصاحبه بالينی باكودكان، دومين سمينار اختلالات رفتاری كودكان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1372.

2 كاربرد هیپنوتیزم دردرمان اختلال استرس پس از سانحه، سومين سمينار سراسری استرس،1374، دانشگاه علوم پزشكی ايران.

3 خودكشی در شهر زنجان، سومين كنگره اختلالات روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، 1375.

4 شيوع خودكشی در کودکان و نوجوانان شهر زنجان، سومين سمينار اختلالات رفتاری كودكان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1375.

5 اختلال حفظ توجه دراسكيزوفرنيا، افسردگی و تأثیر مداخلات درمانی، اولين كنگره علوم عصب‌شناختی ايران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1375.

6 مهارت‌های زندگی و مفاهیم مربوط به آن. چهارمين سمينار اختلالات رفتاری كودكان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1379.

7-     بررسی اثربخشی برنامه مهارت‌های زندگی ويژه سال دوم راهنمايی به‌منظور پيشگيری از مصرف مواد، پنجمين همايش بهداشت روانی کودکان و نوجوانان، مهرماه 1382.

8-     گروه دوستان و نوجوانان مصرف‌کننده حشیش، سومین همایش سراسری اعتیاد، یزد، بهمن 1383.

9-     تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اعتیاد. ارائه‌شده در نشست پژوهشی و هم‌اندیشی پژوهشگران. ستاد مبارزه با مواد مخدر. زمستان 1386

10-  پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه‌ها، چهارمین کنگره سراسری اعتیاد، یزد، اسفند 1388

12- ایراد سخنرانی با عنوان «شیوع شناسی و پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانشگاه» در نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر. اسفند 1389

13- ایراد سخنرانی در نخستین همایش علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد. استان زنجان. شورای هماهنگی استان. آذر 1389

              14- نشست هم‌اندیشی «مهارت‌های زندگی در محیط‌های دانشجویی: چالش‌ها، راهکارها و بررسی تجربیات».

               خرداد 1389. وزارت علوم و تحقیقات، دفتر مرکزی مشاوره و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

15- شيوع مصرف مواد در دانشگاه‌های علوم پزشكي تهران. ستاد مبارزه با مواد مخدر. فرهنگ‌سرای شقايق. تهران. بهمن 1392

16- اثربخشی درمان تحريك مغزي برون جمجمه‌ای در بيماران افسرده. دومين كنگره علوم اعصاب پايه و باليني. 27 تا 29 آذر 1392. مركز همایش‌های رازي. بيمارستان ميلاد.

17- همايش سلامت روان و سالمندان. سالن بین‌المللی روزبه. بيمارستان آیت‌الله موسوي. زنجان. 29/7/ 92

18 - ایراد سخنرانی با عنوان «عوامل خطر اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران». مجتمع فرهنگی شقایق. ستاد مبارزه با مواد مخدر. 20/8/1388

18- ايراد سخنراني در سمينار بهداشت روان و آموزش. 6/12/86 تا 7/12/1386. دانشگاه علوم پزشكي زنجان

19- ايراد سخنراني با عنوان «شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه‌های علوم پزشكي شهر تهران». مجتمع فرهنگي شقايق. ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1/11/92

20 ایراد سخنرانی با عنوان «میزان شیوع مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش دانشگاه‌های وزارت علوم». هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه صنعتی اصفهان... 21 و 22 اردیبهشت 1393.

21- ایراد سخنرانی با عنوان «مقایسه مصرف مواد در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران». هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه صنعتی اصفهان... 21 و 22 اردیبهشت 1393

22- ایراد سخنرانی با عنوان «نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان: نقش متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی». هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه صنعتی اصفهان... 21 و 22 اردیبهشت 1393.

23- ایراد سخنرانی با عنوان «عوامل مؤثر در سازگاری دانشجویان با زندگی خوابگاهی: نقش جنسیت و مقطع تحصیلی». هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه صنعتی اصفهان... 21 و 22 اردیبهشت 1393

24- ایراد سخنرانی با عنوان نقش متغیرهای خانوادگی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر زنجان در سال 93. 14 الی 16 مهر 94. پنجمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

 

25- ایراد سخنرانی در هیئت‌رئیسه «اعتیاد در ایران: اجتماعی کردن پیشگیری». پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 15 تا 17 اردیبهشت 1394.

 

26- Substance Abuse and its Risk factors in Iranian High School Students. Saeed

 Momtazi and Farhad Taremian, NIDA. International Forum June 2009. USA.

 

      27- Comparative study of Halopridol and Olanzapine in Cannabis Induced Psychotic

      Disorder. Saeed Momtazi and Faahad taremian... CINP Congress, 15-17 July

 

28- Oral presentation, entitled “comparison study of brain waves amplitudes among clinical depression and generalized anxiety patients: comparing theoretical conceptualization and clinical findings” in the 4th basic and clinical neuroscience congress. Dec 23-25,2015. Razi hall. Tehran

 

29- Oral presentation, entitled “comparing the effectiveness of neurofeedback, pharmacotherapy and metacognitive therapy on occipital alpha amplitude in GAD” in the 4th basic and clinical neuroscience congress. Dec 23-25. 2015. Razi hall. Tehran

 

30- Oral presentation, entitled “Drug abuse prevention research: a frame work” in 10th annual international Addiction science congress. Sep 14-16, 2016. Razi hall. Tehran.

 

31- Oral presentation, entitled “Brain disease model of addiction” in 10th annual international Addiction science congress. Sep 14-16, 2016. Razi hall. Tehran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيقات:

 

1- شیوع خودکشی در شهر زنجان، 1375.

2 كاربرد پرسشنامه های خود سنجی در بررسی الگو و شیوع سوءمصرف مواد مخدر دانش آموزان دبيرستان بوشهر،1378.

3 بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی ويژه سال دوم راهنمايی با تأکید بر پيشگيری از سوءمصرف مواد مخدر،1380، مصوب وزارت آموزش‌وپرورش، دفتر پيشگيری از سوءمصرف مواد.

4- بررسی شيوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران. به سفارش مركز مشاوره دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385

5- بررسی شیوع مصرف مواد در دانشجویان شهر مشهد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی مشاوره،1386

6- تهیه مجموعه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارشناسان، موسسه داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی،1388

7- بررسی منابع استرس در میان کارکنان شرکت گاز پارس جنوبی، منطقه عسلویه. پژوهش مصوب شرکت گاز پارس جنوبی، 1388

 

8- شيوع مصرف مواد در دانشگاه‌های علوم پزشكي شهر تهران. مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1389

9- پیشگیری از مصرف مواد مخدر در محیط‌های کاری، پژوهش مصوب دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در حال اجرا

10- همه‌گیرشناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم و علوم پزشکی كشور. مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1392

 

 

 

مدرس در کارگاه‌های آموزشي:

 

1- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان.27 تا 29 اسفندماه 1389. آموزش مداوم جامعه پزشکی.

2- مدرس کارگاه حمایت‌های روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه. دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تاریخ 8 آذرماه 1389. آموزش مداوم جامعه پزشکی.

3- مدرس کارگاه سوءمصرف مواد. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. در تاریخ 10/8/1389. آموزش مداوم پزشکی.

4- مدرس کارگاه آشنایی با مواد مخدر و محرک صنعتی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. در تاریخ 26/12/1389. آموزش مداوم پزشکی.

5- مدرس کارگاه آشنایی با مواد مخدر و محرک صنعتی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. در تاریخ 28/12/1389. آموزش مداوم پزشکی

6- مدرس کارگاه آموزشی «پیشگیری از اعتیاد» ویژه کارشناسان رابط پیشگیری از سوءمصرف مواد نهادها و سازمان‌های مختلف. آذر (16 و 30) 1389. مرکز مشاوره دانشجویی. وزارت علوم.

7- مدرس کارگاه آموزشی «پیشگیری از اعتیاد» ویژه کارشناسان رابط پیشگیری از سوءمصرف مواد نهادها و سازمان‌های مختلف. اردیبهشت (1 و 8) 1389. مرکز مشاوره دانشجویی. وزارت علوم.

8- مدرس کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد آبان 1389 (ویژه تربیت کادر متخصص). مرکز مشاوره دانشگاه تهران. معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم

9- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 22 تا 24 اردیبهشت 1388. آموزش مداوم جامعه پزشکی.

10- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 15 تا 17 اردیبهشت 1388. آموزش مداوم جامعه پزشکی

11- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 1 تا 3 تیرماه 1388. آموزش مداوم جامعه پزشکی.

12- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی... دانشگاه علوم پزشکی زنجان. در تاریخ 6 تا 8 اسفندماه 1388. آموزش مداوم پزشکی

13- مدرس کارگاه اختلالات روان‌پزشکی. در تاریخ 13 تا 15 بهمن 1388. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. آموزش مداوم پزشکی

14- مدرس دوره سوم کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر. 3 تا 6 بهمن 1388

15- مدرس کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر. بهمن و اسفند 1388. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

16- مدرس کارگاه آموزشی «پیشگیری از اعتیاد» ویژه کارشناسان رابط پیشگیری از سوءمصرف مواد نهادها و سازمان‌های مختلف. آذر (10، 16، 18) و دی‌ماه (8 و 9) 1388. مرکز مشاوره دانشجویی. وزارت علوم.

17- مدرس کارگاه مهارت‌های زندگی و مهارت‌های مقابله با مشکلات رفتاری. 30/4/87 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

18- مدرس کارگاه افسردگی. در تاریخ 16/8/1387. دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

19- مدرس. كارگاه آموزشي تربيت كادر متخصص پيشگيري از اعتياد. 14 تا 16 اسفند 91. شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر. زنجان

20- مدرس كارگاه آموزشي «پيشگيري از اعتياد- دوره تكميلي مدرسه». دانشگاه تهران. معاونت فرهنگي. تالار امیرکبیر. 2/3/ 92

21- مدرس كارگاه آموزشي «پيشگيري از اعتياد- دوره تكميلي مدرسه». دانشگاه تهران. معاونت فرهنگي. تالار امیرکبیر. 23/3/ 92

22- كارگاه آموزشي پيشگيري از مصرف مواد و ايدز در دانشجويان. UNODC  و ستاد مبارزه با مواد مخدر. ارديبهشت 1392.

23- کارگاه آموزشی «مواد و آثار آن در دانشجویان» 14 تا 16 می 2013، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت علوم و تحقیقات و UNODC، گاجره. دیزین

24- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد. 17/12/91. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

25- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد.28/9/92 ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

26- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد. (دوره تکمیلی متمرکز بر مدرسه). اول و دوم خرداد سال 93. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

27- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد. (دوره تکمیلی متمرکز بر مدرسه) بیست و سوم خرداد سال 93. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

28- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد. (دوره میانی) ویژه کارشناسان. 18/2/93...ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

29- کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد. (دوره مقدماتی) ویژه کارشناسان. 3/2/93...ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران

 

عضويت در كميته علمي

 

 1- چهارمين كنگره انجمن روانشناسي ايران. 1 تا 3 اسفند 91. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. عضو كميته علمي.

 2 - اولين كنگره بین‌المللی و دوازدهمين كنگره كشوري مغز و اعصاب كودكان ايران. 8 تا 10 شهريور 91. دانشگاه علوم

 پزشكي زنجان. عضو كميته علمي.

3- عضو کمیته علمی ششمین سمینار سراسر ی بهداشت روانی دانشجویان 27 و 28 اردیبهشت 1391. عضو کمیته علمی. مرکز مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه گیلان

4- عضو هیئت‌رئیسه آسیب‌های نوپدید و اعتیاد: تحلیل الگوها در سومین کنگره سراسری پژوهش‌های روانشناسی بالینی در تاریخ 7 /12/1390. بیمارستان امام خمینی. انجمن روانشناسی بالینی ایران.

5- عضو هیئت‌رئیسه آسیب‌های نوپدید و اعتیاد: تحلیل الگوها در سومین کنگره سراسری پژوهش‌های روانشناسی بالینی در تاریخ 7 /12/1390. بیمارستان امام خمینی. انجمن روانشناسی بالینی ایران.

6- عضو کمیته علمی همایش سراسری خودکشی و رفتارهای مرتبط. اسفند 1390. دانشگاه علوم پزشکی زنجان

7- سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر 18 تا 20 اسفند 1388. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. عضو کمیته علمی و هیئت‌رئیسه.

8- نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد 4 تا 6 اسفند 1388. عضو کمیته علمی و هیئت‌رئیسه

9- پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت 1389. عضو کمیته علمی. مرکز مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه شاهد

10- پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت 1389. شرکت در هیئت‌رئیسه آسیب‌های روانی اجتماعی اعتیاد، خودکشی و رفتارهای پرخطر. معاونت دانشجویی وزارت علوم. دانشگاه شاهد.

11- سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر 18 تا 20 اسفند 1388. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. عضو کمیته علمی و هیئت‌رئیسه.

12- نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد 4 تا 6 اسفند 1388. عضو کمیته علمی و هیئت‌رئیسه

13- پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت 1389. عضو کمیته علمی. مرکز مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه شاهد

14- پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت 1389. شرکت در هیئت‌رئیسه آسیب‌های روانی اجتماعی اعتیاد، خودکشی و رفتارهای پرخطر. معاونت دانشجویی وزارت علوم. دانشگاه شاهد.

15- شرکت در هیئت‌رئیسه. دومین کنگره سراسری پژوهش های روان‌شناسی بالینی. 29 بهمن تا 1 اسفند 1387. برگزارکننده انجمن علمی روان‌شناسی بالینی ایران و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره.

16-عضو کمیته علمي همايش سراسري بهداشت روان و آموزش در تاريخ 6 و 7 اسفند 1386. دانشگاه علوم پزشكي زنجان.

17- عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران و پنجمین همایش کشوری سایکوفارماکولوژی... دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اردیبهشت 1393

18- عضو کمیته علمی هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. اردیبهشت 1393.

 

 

 

 

 

 

مهارت‌های درماني

 

1- درمان شناختي/ رفتاري كلاسيك و طرح‌واره درماني يانگ

2- خانواده و زوج‌درمانی

3- استفاده از روش مكمل نوروفيدبك  (neurofeedback)  در بهبود حالت‌های افسردگي، اضطراب، بيش فعالي، اوتيسم و ميگرن

4- استفاده از روش مكمل تحريك مغزي برون جمجمه‌ای tDCS  در درمان افسردگي و بهبود تمركز و حافظه

5- انجام QEEG و تفسیر Brain Map

6- انجام  rTMS   در درمان اختلالات روان‌پزشکی