منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6331 | کل بازدید : 1198056 
شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩
دکتر مسعود نصرت آبادی
 

 

مسعود نصرت آبادی

دكتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر مرکز تخصصی توانمندسازی پارند

 

آدرس محل کار (دانشگاه): تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانشناسی بالینی تلفن: 22180045 (021)

آدرس محل کار (مرکز پارند): تهران، بلوار آفریقای شمالی، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، واحد 4   تلفن: 88776400

Email: masoudnosratabadi@gmail.com

Google Scholar Link

ORCID ID: 0000-0001-9080-9070

 

1384                کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

1386                کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

1391                دكتري روانشناسي سلامت، دانشگاه تهران

1386-1383       سردبیر ماهنامه بهداشت روان و جامعه

1384-1383       همكاري در بخش سنجش روان شناختي طب هوايي جمهوري اسلامي

1385                روانشناس شركت پروفيل ساوه

1389-1386     مدیر مرکز درمانهای تکنولوژیک آتیه

از 1388             مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

از 1388             مشاور مرکز اسرا بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای

از 1389             موسس و مدیر مرکز تخصصی توانمندسازی انسان پارند

از 1386             مدرس دوره های آموزشی تکنولوژیهای درمانی

 

مقالات

رستمي، رضا؛ نصرت آبادي، مسعود؛ محمدي، فاطمه (‌1387‌). بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي AAS,  APS  و MAC-R. مجله پژوهش هاي روانشناختي. شماره 19، ص 28-11.

جوشن لو، محسن؛ رستمي، رضا و نصرت‌آبادي، مسعود (1385). تفاوت هاي جنسيتي در پيش‌بيني‌كننده‌هاي بهزيستي اجتماعي. مجله علوم روان شناختي. شماره هجدهم، ص 184-166.

چوبينه، حميد؛ رستمي، رضا؛ محمدي، علي؛ باهنر، عليرضا؛ شيراني، داريوش؛ صفدري، رضا؛ قليانچي، آرش و نصرت آبادي،  مسعود (1386‌). بررسي وضعيت سلامت رواني و ويژگي‌هاي شخصيتي صاحبان حيوانات خانگي مراجعه كننده به كلينيك دامپزشكي دانشگاه تهران. مجله ارمغان دانش. شماره 46، ص107-99

جوشن لو، محسن؛ رستمي، رضا و نصرت‌آبادي، مسعود (1385). بررسي ساختار عاملي مقياس جامع بهزيستي. مجله روان شناسي معاصر. شماره نهم، ص 51-35

نصرت آبادي، مسعود؛  جوشن لو، حسن و جعفري كندوان، رضا (1387). بررسي پايايي و روايي مقياس پنج عامل اصلي شخصيت. مجله روان شناسي و علوم تربيتي، شماره 5.

شاه محمدی، خدیجه؛ قربانی، نیما؛ بشارت، علی و نصرت آبادی، مسعود (1388). تاثیر پیش بین خودشناسی انسجامی، بهشیاری و سبک های دفاعی بر سلامت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 39، ص 99-119

نصرت آبادی، مسعود؛ جوشن لو، محسن؛ محمدی فاطمه و شاه محمدی، خدیجه (1389). آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟ مجله روانشناسان معاصر. شماره 25، ص 94-83

رستمی، رضا؛ شاه محمدی، خدیجه؛ قائدی، غلامحسین؛ بشارت، محمدعلی؛ اکبری زردخانه، سعید؛ نصرت آبادی، مسعود (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران. افق دانش، 16، 54-46.

 

 

Cicognani, E.; Pirini, C.; Keyes, C.; Joshanlu, M.; Rostami, R.; Nosratabadi, M ( 2008). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students. Social Participation, Sense of Community and Social Well Being. Social Indicators Research, 89, 97-112.

Joshanloo, M. & Nosratabai, M (2009). Levels of mental health continuum and personality traits. Social Indicators Research. Social Indicators Research, 90, 53-72.

Dehghani, F., Rostami, R., Nosratabadi, M. (2010). Effectiveness of Neurofeedback Training as a Treatment for Opioid-Dependent Patients, Journal of Clinical EEG & Neuroscience, 2, 23-33

Nazari,. M. A., Wallois, F.,  Aarabi, A., Nosratabadi , m.,  Berquin, P. (2010) P300 Component Modulation During a Go/Nogo Task in Healthy Children.  Journal of Brain and clinical neuroscience, 2 (1), 24-30

Pouladi, F., Moradi, A., Rostami, R., & Nosratabadi, M. (2010). Source localization of the effects of Persian classical music forms on the brain waves by QEEG. Procedia-Social and Behavioral Sciences5, 770-773.

Rostami, R., Sadeghi, H., Karami, K. A., Nosratabadi, M., & Salamati, P. (2012). The effects of neurofeedback on the improvement of rifle shooters' performance. Journal of Neurotherapy16(4), 264-269.

Alirezaloo, N., Hosseini, A. S., Pishyareh, E., Nosratabadi, M., Haghgoo, H. A., & Biglarian, A. (2016). Investigation of the Impact of QEEG-Based Biofeedback on Attention and Behavioral Features in Young Male Adolescents with ADHD. Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies, 2(2), 204-212.

Saki, N., Davoodi, I., Nosratabadi, M., & Yadollahpour (2016). A. Investigating the Therapeutic Efficacy of Neurofeedback Treatment on the Severity of Symptoms and Quality of Life in Patients with Tinnitus. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-11.

 

 

كتابهاي ويراستاري شده

 

كارلسون، نيل (1385)، پايه‌هاي روانشناسي فيزيولوژيك، ويرايش 2005، ترجمه رضا رستمي و محمد حبيب نژاد، انتشارات تبلور، تهران.

وزارت بهداشت كانادا (1384)، راهنماي عملي درمان نگهدارنده با متادون، ترجمه رضا رستمي و پروانه حدادي، انتشارات تبلور، تهران

 

كتابهاي در دست چاپ يا آماده‌سازي

نصرت‌ آبادي، مسعود (زيرچاپ). راهنماي عملي كاربرد نوروفيدبك در درمان اختلالات رواني، انتشارات تبلور.

نصرت آبادي، مسعود.  تحليل آماري روانشناسي.

 

سمينارها و كنفرانس ها:

 

رستمي، رضا و نصرت‌آبادي، مسعود. بررسي مقدماتی دقت تشخيصي مقياس های AAS ، MAC-R و APSدر دانشجويان.  سومين همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان، دانشگاه علم و صنعت. 4-3 خرداد 1385.

شهابي، روح‌الله و نصرت آبادي، مسعود. نقش مذهب در پيشگيري از گرايش نوجوانان نسبت به مصرف مواد. دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان، دانشگاه ايران. 3-1 ارديبهشت 1386.

 

Cicognani, Pirini, Keyes, Rostami, and Joshanloo, Individual and Relational Correlates of Social Well-Being: A Cross-Cultural Comparison, presented at the conference, “Capabilities and Happiness: An International Conference” at the University of Milano-Bicocca Italy, June16-18, 2005.

Rostami, Reza & Nosratabadi, Masoud. Diagnostic Accuracy Of AAS, APS, And MAC_R Scales Of MMPI-2. " 5 Th Conference Of The International Test Commission". At Belgium, 2006.

 

 

طرح هاي تحقيقاتي

رستمي، رضا؛ نصرت آبادي، مسعود؛ محمدي، فاطمه و ساور سفلي، نصيبه. همه گيرشناسي سو مصرف مواد در جامعه دانشجويان دانشگاه تهران. گروه روانشناسي دانشگاه تهران، 1384.

رستمی، رضا؛ سلامتی، پیمان؛ صادقی، وحید؛ زارعی، جمیله؛ نصرت آبادی، مسعود. بررسی رابطه بین آزمون های هوشی وکسلر کودکان-ویرایش چهارم(WISC-IV) و سیستم ارزیابی شناختی(CAS) در کودکان مشکوک به اختلالات یادگیری(LD) .گروه روانشناسی دانشگاه تهران، 1389.

رستمي، رضا; خمامي، ساناز و نصرت آبادي، مسعود. بررسي اثربخشي روش درماني تحريک مکرر مغناطيسي جدار جمجمه ( rTMS  ) با فرکانس بالا ( 20HTZ ) بر ميزان شدت افسردگي در بيماران دچار اختلال افسردگي عمده مقاوم به درمان دارويي. گروه روانشناسي دانشگاه تهران، 1387.

نصرت آبادی، مسعود. تاثیر بازیهای رایانه ای بر روی واکنش‌های عصبی و زیستی بدن. بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، 1393.

 

مقالات ثبت نام شده

 

 

Nosratabadi, M., Rostami, R. (Submitted). Quantitative Electroencephalography  findings in Iranian childerens with a history of AD/HD. Brain Topography.

 

Nosratabadi, M., Rostami, R.  & Borjali, A. (Submitted). Neurofeedback treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children: A comparison with Methylphenidate. Applied Psychophysiology and Biofeedback.

 

Rostami, R.; Nosratabadi, M. & Kordmirza, R. (Submitted).  Examination of the Diagnostic Accuracy of Persian Versions of AAS, MAC-R, and APS. Drug and Alcohol Depedndence.

 

تدریس دوره ها و کارگاههای آموزشی 

74 دوره آموزشی نوروفیدبک عمومی

17 دوره آموزشی روشهای تحریک مغز (tDCS-TMS)

توانمنديها

1- تسلط به زبان انگليسي

2- تسلط كامل به نرم‌افزارهاي آماري SPSS، LISREL، AMOS و MedCalc

3- تسلط بر روشهای بیوفیدبک، نورفیدبک و تحریک فراجمجمه ای

4- تسلط بر تحلیل داده های حیاتی مانند HRV، EEG، ERP و ...

 

علايق پژوهشي

P مطالعه تعامل بين مغز و كامپيوتر (BCI)

Pسلامت رواني و روانشناسي مثبت‌گرا

Pمطالعات تصويربرداري مغز

Pتوانمندسازی شناختی