به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > ليست پايان‌نامه دكتري > مهدي حسيني فرد 
يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1631
 بازدید امروز : 110
 کل بازدید : 1095911
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.70
مهدي حسيني فرد
 

عنوان : اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌ خ‍وی‍ی‌ : ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ، ن‍اام‍ی‍دی‌، طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ، اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌
شماره مدرک : ۲۹۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
رشته تحصیلی : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍را
پدیدآورنده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رد ، م‍ه‍دی‌
استاد راهنما : ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌
استاد مشاور : پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر دادخ‍واه‌
تعداد صفحات : ۲۰۹ص‌
سال تحصیل : ۱۳۹۰
محل تحصیل : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

چكيده

هدف: طرحواره هاي ناسازگار اوليه نقش مهمي در شكل گيري و تداوم اختلالات روانشناختي مزمن دارند. افسرده خويي بعنوان يكي از اختلالات افسردگي مزمن كه پاسخدهي اندكي به درمانهاي رايج حوزه شناختي  رفتاري داشته است و با توجه به يافته هاي تحقيقي مبني بر ارتباط بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ويژگيهاي بارز اختلال افسرده خويي مثل نااميدي، عزت نفس پايين، خودكارآمدي كم، پژوهش حاضر به بررسي اثر بخشي طرحواره درماني در كاهش شدت افسردگي، نااميدي، طرحواره ناسازگار اوليه، افزايش خودكارآمدي و عزت نفس زنان مبتلا به افسرده خويي پرداخت.

روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعه تك موردي با حجم نمونه 6 زن بود كه براساس طرح  با پيگيري انجام شد. آزمودني ها با روش نمونه گيري هدفمند از سه مركز درماني روانپزشكي انتخاب شدند. انتخاب آزمودنيها براساس  DSM  IV  ملاكهاي ورود و خروج و تشخيص روانپزشك با استفاده از مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختلالات صورت گرفت. بيماران به شكل تصادفي دو به دو و به فاصله يك هفته از يكديگر به ترتيب سه (SCID  CV) جلسه ارزيابي خط پايه، 16 جلسه طرحواره درماني و سه جلسه پيگيري را پشت سر گذاشتند. اطلاعات پژوهش از مقياس عزت نفس رزنبرگ، مقياس ،(BHS) مقياس نااميدي بك ،(BDI  II) طريق پرسشنامه افسردگي بك خودكارآمدي شرر و پرسشنامه طرحوار ه يانگ  شكل كوتاه جمع آوري شد. به منظور اثربخشي از تحليل چشمي نمودارها، آزمون اندازه اثر براي معناداري آماري، درصد بهبودي و رسيدن به زير نقطه برش يا ميانگين براي معناداري باليني استفاده شد.

يافته ها: ارزيابي پس از درمان نشان داد كه هيچيك از بيماران واجد تشخيص اختلال افسرده خويي نبودند. شدت

افسردگي 4 بيمار به زير نقطه برش ( 13 ) و 2 بيمار نزديك به نقطه برش ( 14 ) رسيد بيماران در مجموع در كاهش 3  و 61 درصد بهبودي، در / 2 و 60 درصد بهبودي، در كاهش نااميدي به اندازه اثر 54 / شدت افسردگي به اندازه اثر 132 و 41 درصد / 2 و 55 درصد بهبودي، در افزايش خودكارآمدي به اندازه اثر 59 / افزايش عزت نفس به اندازه اثر 822 و 59 درصد بهبودي رسيدند. / بهبودي و در كاهش طرحواره هاي ناسازگار اوليه به اندازه اثر 56نتيجه گيري: طرحواره درماني در كاهش شدت افسردگي، نااميدي و طرحواره هاي ناسازگارانه و افزايش عزت نفس و خودكارآمدي زنان مبتلا به افسرده خويي اثر بخش بود.

كليدواژه ها: طرحواره درماني، اختلال افسرده خويي، نااميدي

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ژورنال کلاب نیم سال دوم 98-99
جدول زمانی ژورنال کلاب نیم سال دوم 98-99
اولین جلسه ژورنال کلاب نیم سال دوم 98-99 27 بهمن 1398 از ساعت 10 الی 12 در سالن شاملو برگزار می‌شود. جدول زمانی ژورنال کلاب نیم سال دوم 98-99 از سایت گروه روانشناسی بالینی قسمت ژورنال کلاب قابل دسترسی است.
 ١٠:٥٥ - 1398/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
practice in Clinical Psychology
Volume 7, Issue 4 (Autumn - In Press 2019)
Volume 7, Issue 4 (Autumn - In Press 2019)
 ٠٩:٥٥ - 1398/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی