منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 40320 | کل بازدید : 1133567 
دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
اعضاء هيئت علمي
 

 


  استاد فقيد جناب آقاي دكتر سعيد شاملو فرهمند به مدت 10

سال مديريت گروه روانشناسي را تا زمان فوت به عهده داشتند.


**********************

 

 

دکتر بهروز دولتشاهی

 استادیار

مدير گروه دپارتمان روانشناسي باليني

 رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

**********************

 

اطلاعات تکمیلی

دكتر پروانه محمد خاني

استاد

سر دبير نشريه انگليسي روانشناسي باليني

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************


اطلاعات تكميلي

دكتر عباس پورشهباز

دانشیار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

apourshahbaz@yahoo.com


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر فرهاد طارمیان

استادیار


رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر حمید پورشریفی

دانشیار


رشته تخصصی: روانشناسی سلامت


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر مرجان پشت مشهدي

استاديار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر شیماء شکیبا

 استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر فرشته مومنی

استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر مسعود نصرت‌آبادی

استادیار


رشته تخصصی: روانشناسی سلامت


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر سپیده راجزی

استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دكتر ابراهيم رضايي دوگاهه

استاديار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

ebrahim_rezaee@yahoo.com


**********************

اطلاعات تكميلي
 


 

 

  اساتيد مدعو دپارتمان :

 

1- دكتر علي دلاور                                            استاد آمار و روش تحقيق

2- دكتر بهروز بيرشك                                         دانشيار مشاوره

3- دكتر وحيد عاطف وحيد                                   استاديار روانشناسي باليني

4- دكتر بوالهري                                                روانپزشك

5- دكتر محمود قاضي طباطبائي                          دانشيار آمار و روش تحقيق

6- دكتر يزدان دوست                                         استاديار روانشناسي باليني

7- دكتر محمود دژكام                                         دانشيار روانپزشكي

8- دكتر محمود ميناكاري                                    استاد روانشناسي

9- دكتر ربابه مزيناني                                       روانپزشك

10- دكتر كيانوش هاشميان                                استاد روانشناسي

11- دكتر قاسم زاده                                          دانشيار روانشناسي

12- دكتر بيان زاده                                            دانشيار روانشناسي باليني

 

اساتيد مدعو خارج از كشور:

1- دكتر ليا قت                                 استاد روانشناسي باليني از دانشگاه سندياگو امريكا

2- دكتر طاهر زندي                           استاد روانشناسي باليني از دانشگاه نيويورك امريكا

3- دكتر اويسي                                استاد روانشناسي باليني از دانشگاه ايالتي سند خوزامريكا

4- دكتر كيت استفان دابسون             استاد روانشناسي باليني از دانشگاه كلگيري  كانادا