منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 39048 | کل بازدید : 1095122 
پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
اعضاء هيئت علمي
 

 


  استاد فقيد جناب آقاي دكتر سعيد شاملو فرهمند به مدت 10

سال مديريت گروه روانشناسي را تا زمان فوت به عهده داشتند.


**********************

 

 

دکتر بهروز دولتشاهی

 استادیار

مدير گروه دپارتمان روانشناسي باليني

 رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

**********************

 

اطلاعات تکمیلی

دكتر پروانه محمد خاني

استاد

سر دبير نشريه انگليسي روانشناسي باليني

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************


اطلاعات تكميلي

دكتر عباس پورشهباز

دانشیار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

apourshahbaz@yahoo.com


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر فرهاد طارمیان

استادیار


رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر حمید پورشریفی

دانشیار


رشته تخصصی: روانشناسی سلامت


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر مرجان پشت مشهدي

استاديار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر شیماء شکیبا

 استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر فرشته مومنی

استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر مسعود نصرت‌آبادی

استادیار


رشته تخصصی: روانشناسی سلامت


**********************

اطلاعات تكميلي

دکتر سپیده راجزی

استادیار

روانشناسی بالینی


**********************

اطلاعات تكميلي

دكتر ابراهيم رضايي دوگاهه

استاديار

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

ebrahim_rezaee@yahoo.com


**********************

اطلاعات تكميلي
 


 

 

  اساتيد مدعو دپارتمان :

 

1- دكتر علي دلاور                                            استاد آمار و روش تحقيق

2- دكتر بهروز بيرشك                                         دانشيار مشاوره

3- دكتر وحيد عاطف وحيد                                   استاديار روانشناسي باليني

4- دكتر بوالهري                                                روانپزشك

5- دكتر محمود قاضي طباطبائي                          دانشيار آمار و روش تحقيق

6- دكتر يزدان دوست                                         استاديار روانشناسي باليني

7- دكتر محمود دژكام                                         دانشيار روانپزشكي

8- دكتر محمود ميناكاري                                    استاد روانشناسي

9- دكتر ربابه مزيناني                                       روانپزشك

10- دكتر كيانوش هاشميان                                استاد روانشناسي

11- دكتر قاسم زاده                                          دانشيار روانشناسي

12- دكتر بيان زاده                                            دانشيار روانشناسي باليني

 

اساتيد مدعو خارج از كشور:

1- دكتر ليا قت                                 استاد روانشناسي باليني از دانشگاه سندياگو امريكا

2- دكتر طاهر زندي                           استاد روانشناسي باليني از دانشگاه نيويورك امريكا

3- دكتر اويسي                                استاد روانشناسي باليني از دانشگاه ايالتي سند خوزامريكا

4- دكتر كيت استفان دابسون             استاد روانشناسي باليني از دانشگاه كلگيري  كانادا