به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > اطلاعيه‌ها و آيين نامه‌هاي دانشجويي > برنامه آموزشی هفتگی 95-96 
چهارشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٦
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 216
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 856061
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.27
برنامه آموزشی هفتگی 95-96
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته روان شناسي باليني       

سال ورودي  1395  (دوره  20) ترم  2 نيمسال  دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آسیب شناسی روانی تحولی(1) (176016)

آقای دکتر دولتشاهی

گروه

2

-

-

درمان شناختی رفتاری (1)

(176018)

آقای دکتر قاسم زاده

 

                                               گروه

2

-

-

سیستم های اطلاع  رسانی(176009)

دکتر حسین زاده

گروه  

5/.

5/.

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

دکترپور شریفی

اساتید گروه

کلاس401      

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

ارزیابی و تشخیص (1)(176015)

آقای دکتر پورشهباز

گروه

1

1

-

زوج درمانی  (176023)

دکتر پورشریفی

 

گروه

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

گروه درمانی  (176019)

دکترطارمیان دکتر پشت مشهدی

 

گروه

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :           تعداد دانشجو 2 نفر                                                                                                                                                                                                                                                    10واحد

                                               

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي 1394  ( دوره 19) ترم 3  نيمسال   دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آمار پیشرفته در روان شناسی بالینی   (176013)

دکترپورشهباز 

                                                      گروه

-

2

-

درمان شناختی رفتاری (2)(176022)

دکتر دولتشاهی

گروه

-

2

-

سیستم های اطلاع  رسانی(176009)

دکتر حسین زاده

گروه  

5/.

5/.

-

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

دکترپور شریفی

اساتید گروه

کلاس401      

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نوروسایکوی پیشرفته (176029)

دکتر طارمیان دکتر نصرت آبادی

1

1

-

ارزیابی و تشخیص (2) (176020)

دکتر پورشهباز

                                                             گروه

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کاربرد رواندرمانی فردی (176021)

 

گروه

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                            10واحد

                   تعداد دانشجو  5  نفر

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي  1395 (دوره 23) ترم 2  نيمسال   دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مصاحبه تشخیصی

(173229)

دکتر پشت مشهدی -دکتر مومنی                                       کلاس مراکز

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

معنویت درمانی

(173321)

دکتر طهماسبی                                              کلاس308

1

-

-

ژورنـــال كلاب

دکتر پورشریفی

                                     کلاس401

-

-

-

آمار پیشرفته در روان شناسی(173225)

آقای دکتر پورشهباز

                                         کلاس301

1

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

-

سیستم های اطلاع  رسانی(173162)

دکتر واحدی                                                                                                                                                                           

اتاق کامپیوتر

5/.

5/.

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

ارزیابی بالینی (1)

(173230)

دکترطارمیان دکتر نصرت آبادی

مراکز

1

1

-

اصول اخلاق و قوانین حرفه ای در روانشناسی بالینی (173324)

دکتر پور شریفی             مراکز                                             

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                      تعداد دانشجو  10   نفر                                                                                                                                                                                       8 واحد

 

 

سمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي 1394 ( دوره 22) ترم 4  نيمسال دوم سال تحصیلی96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

(173329)

 

 

 

 

 

 

 

 

-

4

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                               واحد

                                                تعداد دانشجو 10نفر  

 

 

 

 

 

 

سمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته روان شناسي

سال ورودي 1395 ( دوره 1) ترم 2  نيمسال دوم سال تحصیلی96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روان شناسی تحولی (1)(352113)

دکتر راجزی

کلاس 304

2

-

-

مباحث اساسی در روان شناسی (2)(352102)

دکتر شکیبا

کلاس 304

2

-

-

متون روان شناسی به انگلیسی (352123)

دکترراجزی

کلاس 103

2

-

-

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

اندیشه اسلامی(2)(خانمها)

(999904) گروه 3

حاج اقا اکبری

کلاس 401

2

-

-

آشنایی با فلسفه اسلامی (352116)

حاج آقا معتمدی

کلاس 403

2

-

-

احساس و ادراک (352110)

دکترمومنی

کلاس 304

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

روان شناسی فیزیولوژیک (352111)

دکتر نصرت آبادی

کلاس 304

2

-

-

13-10

آمار استنباطی (352107)

دکتر نصرت ابادی

کلاس 304

 

2

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

روان شناسی اجتماعی (352122)

دکتر پور شریفی

کلاس 403

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                               18واحد

                                                تعداد دانشجو 20نفر 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
practice in Clinical Psychology
Volume 5, Number 4 (Autumn 2017, Issue in Progress-- 2017)
شماره پاییز مجله انگلیسی روانشناسی بالینی از طریق سایت مجله قابل دسترسی است
 ١٢:٢١ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی
معرفی سامانه پیشگیری و درمانی اعتیاد و متولیان آن- از الف تا ی- در کشور آلمان
به اطلاع می رساند، نشست علمی این مرکز تحت عنوان "معرفی سامانه پیشگیری و درمانی اعتیاد و متولیان آن- از الف تا ی- در کشور آلمان" در تاریخ روز سه شنبه 27 مهرماه در سالن دکتر شاملو دانشگاه علوم بهزیستی از ساعت 10-11:30 برگزار می گردد.لازم به ذکر است ، سخنران نشست جناب آقای دکتر احمد خطیب روانشناس و رئیس اداره خدمات روانی-اجتماعی شهر گیسن آلمان می باشند. لذا ازسروران گرامی دعوت می گردد تا با حضور در این نشست به غنای آن بیفزایند. همچنین خواهشمند است جهت حضور دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و دستیاران آن گروه/مرکز نیز اطلاع رسانی بفرمایید.
 ١٢:٨ - 1395/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیخدمات الکترونیکدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی