به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > اطلاعيه‌ها و آيين نامه‌هاي دانشجويي > برنامه آموزشی هفتگی 95-96 
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 440
 بازدید امروز : 91
 کل بازدید : 1008897
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.69
برنامه آموزشی هفتگی 95-96
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته روان شناسي باليني       

سال ورودي  1395  (دوره  20) ترم  2 نيمسال  دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آسیب شناسی روانی تحولی(1) (176016)

آقای دکتر دولتشاهی

گروه

2

-

-

درمان شناختی رفتاری (1)

(176018)

آقای دکتر قاسم زاده

 

                                               گروه

2

-

-

سیستم های اطلاع  رسانی(176009)

دکتر حسین زاده

گروه  

5/.

5/.

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

دکترپور شریفی

اساتید گروه

کلاس401      

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

ارزیابی و تشخیص (1)(176015)

آقای دکتر پورشهباز

گروه

1

1

-

زوج درمانی  (176023)

دکتر پورشریفی

 

گروه

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

گروه درمانی  (176019)

دکترطارمیان دکتر پشت مشهدی

 

گروه

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :           تعداد دانشجو 2 نفر                                                                                                                                                                                                                                                    10واحد

                                               

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي 1394  ( دوره 19) ترم 3  نيمسال   دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آمار پیشرفته در روان شناسی بالینی   (176013)

دکترپورشهباز 

                                                      گروه

-

2

-

درمان شناختی رفتاری (2)(176022)

دکتر دولتشاهی

گروه

-

2

-

سیستم های اطلاع  رسانی(176009)

دکتر حسین زاده

گروه  

5/.

5/.

-

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

دکترپور شریفی

اساتید گروه

کلاس401      

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نوروسایکوی پیشرفته (176029)

دکتر طارمیان دکتر نصرت آبادی

1

1

-

ارزیابی و تشخیص (2) (176020)

دکتر پورشهباز

                                                             گروه

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کاربرد رواندرمانی فردی (176021)

 

گروه

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                            10واحد

                   تعداد دانشجو  5  نفر

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي  1395 (دوره 23) ترم 2  نيمسال   دوم سال تحصیلی 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

مصاحبه تشخیصی

(173229)

دکتر پشت مشهدی -دکتر مومنی                                       کلاس مراکز

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

معنویت درمانی

(173321)

دکتر طهماسبی                                              کلاس308

1

-

-

ژورنـــال كلاب

دکتر پورشریفی

                                     کلاس401

-

-

-

آمار پیشرفته در روان شناسی(173225)

آقای دکتر پورشهباز

                                         کلاس301

1

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

-

سیستم های اطلاع  رسانی(173162)

دکتر واحدی                                                                                                                                                                           

اتاق کامپیوتر

5/.

5/.

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

ارزیابی بالینی (1)

(173230)

دکترطارمیان دکتر نصرت آبادی

مراکز

1

1

-

اصول اخلاق و قوانین حرفه ای در روانشناسی بالینی (173324)

دکتر پور شریفی             مراکز                                             

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                      تعداد دانشجو  10   نفر                                                                                                                                                                                       8 واحد

 

 

سمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته روان شناسي باليني     

سال ورودي 1394 ( دوره 22) ترم 4  نيمسال دوم سال تحصیلی96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

(173329)

 

 

 

 

 

 

 

 

-

4

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                               واحد

                                                تعداد دانشجو 10نفر  

 

 

 

 

 

 

سمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته روان شناسي

سال ورودي 1395 ( دوره 1) ترم 2  نيمسال دوم سال تحصیلی96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روان شناسی تحولی (1)(352113)

دکتر راجزی

کلاس 304

2

-

-

مباحث اساسی در روان شناسی (2)(352102)

دکتر شکیبا

کلاس 304

2

-

-

متون روان شناسی به انگلیسی (352123)

دکترراجزی

کلاس 103

2

-

-

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

اندیشه اسلامی(2)(خانمها)

(999904) گروه 3

حاج اقا اکبری

کلاس 401

2

-

-

آشنایی با فلسفه اسلامی (352116)

حاج آقا معتمدی

کلاس 403

2

-

-

احساس و ادراک (352110)

دکترمومنی

کلاس 304

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

روان شناسی فیزیولوژیک (352111)

دکتر نصرت آبادی

کلاس 304

2

-

-

13-10

آمار استنباطی (352107)

دکتر نصرت ابادی

کلاس 304

 

2

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

روان شناسی اجتماعی (352122)

دکتر پور شریفی

کلاس 403

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                               18واحد

                                                تعداد دانشجو 20نفر 


جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
practice in Clinical Psychology
Volume 7, Issue 2 (In Progress - Spring 2019)
practice in Clinical Psychology Volume 7, Issue 2 (In Progress - Spring 2019) practice in Clinical Psychology Volume 7, Issue 2 (In Progress - Spring 2019) شماره بهار مجله انگلیسی روانشناسی بالینی بصورت فول تکست از طریق سایت مجله قابل دسترسی است. http://jpcp.uswr.ac.ir
 ١١:٤٠ - 1398/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
practice in Clinical Psychology
Volume 7, Issue 2 (In Progress - Spring 2019)
شماره بهار مجله انگلیسی روانشناسی بالینی بصورت ابسترکت از طریق سایت مجله قابل دسترسی است. بزودی مقالات بصورت فول تکست بارگزاری میشود. http://jpcp.uswr.ac.ir
 ١١:٣٩ - 1398/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیخدمات الکترونیکدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی